กองทุนรวม คืออะไร?

กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมหรือ Mutual fund เปรียบได้กับโถเก็บเงินใบหนึ่ง ที่เอาไว้รวบรวมเงินของผู้ที่สนใจจะลงทุนในด้านที่กองทุนนั้นๆได้ประกาศไว้

เช่นการลงทุนในด้าน หุ้น พันธบัตร ตราสารหนี้ ตลาดเงิน หรือแบบผสมกัน ตามแต่ความต้องการของนักลงทุน โดยการจะขอจัดตั้งกองทุนรวมแต่ละกองนั้น กฎหมายอนุญาตให้เฉพาะบริษัทฯขนาดใหญ่ที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบเท่านั้นที่จะสามารถจัดตั้งกองทุนรวมได้( ส่วนมากก็จะเป็นบริษัทฯลูกของธนาคารกับบริษัทฯบริหารหลักทรัพย์ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียง )

นอกเหนือจากนั้นภาครัฐยังออกระเบียบอีกหลายอย่างซึ่งค่อนข้างจะรัดกุมมากมาควบคุมการบริหารจัดการกองทุนของผู้ดูแลกองทุนเพื่อบังคับให้ทุกกองทุนบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยบริษัทฯจะได้กำไรค่าบริหารกองทุนในลักษณะอัตราส่วนเล็กๆตามสัญญาที่ผูกพันธ์ไว้กับผู้ลงทุนเท่านั้น  

กองทุนรวม

กองทุนรวมเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่มีเงินเก็บและมองหาว่าจะลงทุนอะไรดีแต่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะศึกษาด้านการลงทุน เพราะกองทุนรวมแต่ละกองนั้นจะมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนสูงมาบริหารการลงทุนแทนเราและกองทุนรวมจะนำข้อมูลมานำเสนอตลอดว่าได้ลงทุนในอะไรไปบ้างและมีผลการประกอบการเป็นอย่างไร

การซื้อกองทุนสามารถทำกำไรได้อย่างไร?

ทางที่ 1

นักลงทุนส่วนมากก็จะติดตามความเคลื่อนใหวของผลประกอบการกองทุนผ่านตัวเลข NAV หรือ Net Asset Value หรือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยการลงทุน ซึ่งจะขึ้นลงในแต่ละวัน เราจะทราบได้ว่า หน่วยการลงทุนที่เราซื้อมานั้นมันราคาขึ้นหรือลง และหากเราพอใจกับราคาในตอนนั้นก็สามารถขายคืนกองทุนเปลี่ยนออกมาเป็นเงินสดนำไปใช้จ่ายได้ เช่น ถ้าเราซื้อกองทุน A มาตอน NVA ต่อหน่วย 10 บาท ผ่านไปครึ่งปี ขึ้นมาเป็น 12 บาท เราก็สามารถขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวต่อไปให้คนอื่นหรือขายคืนกองทุนได้ โดยได้กำไรหน่วยละ 2 บาท นั่นเอง

ทางที่ 2

บริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์นั้น จะมีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ และจะมีการให้ลงคะแนนตัดสินใจกันว่า กำไรที่บริษัทฯได้มานั้นจะนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจต่อไปอีกเท่าไหร่ และจะนำมาแบ่งกันระหว่างผู้ถือหุ้นเท่าไหร่

เงินกำไรที่เอามาแบ่งระหว่างผู้ถือหุ้น หรือที่เรียกว่าเงินปันผลนั้นเอง ที่จะเป็นกำไรทางที่สองของเรา กองทุนที่เราร่วมลงทุนไปนั้นก็คือผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ เมื่อกองทุนได้รับเงินแบ่งปันผลตรงนี้มาแล้ว ก็จะเอามาจ่ายต่อให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างพวกเรา ตามอัตราส่วนหน่วยลงทุนที่พวกเราซื้อไป

โดยในส่วนของเงินตรงนี้ส่วนมากแล้วกองทุนจะให้เราเลือกว่าจะเอาเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือจะใช้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มไปอีก

ทางที่ 3

เมื่อหุ้นที่กองทุนของเราไปซื้อมานั้น มีราคาเพิ่มและสามารถขายได้ กองทุนรวมอาจตัดสินใจขายหุ้นตัวดังกล่าวออกไปแล้วนำกำไรส่วนต่างที่ได้มามาแบ่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราส่วนอีกเช่นกัน

บทความถัดไป ประเภทของกองทุนรวม

เครดิต https://www.investopedia.com/terms/m/mutualfund.asp

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.

Leave a Feedback!