หุ้น หรือ SET คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร?

หุ้น

เมื่อบริษัทต่างๆซึ่งได้ก่อตั้งมาเพื่อดำเนินธุรกิจและประกอบธุรกิจไปได้ระยะหนึ่งจนมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และมีความต้องการจะขยายกิจการโดยต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม สามารถทำเรื่องเพื่อขอนำบริษัทฯเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และนำหุ้นของบริษัทฯออกขายโดยบริษัทฯสามารถกำหนดราคาหุ้นของตนเองได้ ซึ่งตามปกติราคาหุ้นก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ การแบ่งจำนวนหุ้น และ ปัจจัยภายนอกอีกหลายอย่าง เมื่อบริษัทนั้นๆได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต.แล้ว ก็จะสามารถนำหุ้นออกประกาศขายได้ 

หุ้น ตลาดหุ้น

จากนั้นบุคคลทั่วไปก็จะสามารถเข้าไปซื้อหุ้นได้ ซึ่งหลังจากที่ทางบริษัทฯได้นำหุ้นขึ้นออกขายแล้ว ราคาหุ้นต่อจากนั้นก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัทฯหรือประสิทธิภาพของบริษัทฯในการประกอบธุรกิจ

ถ้านักลงทุนทั่วไป เล็งเห็นว่าบริษัทฯนั้นๆมีปัญหาในการประกอบการแน่นอนว่าไม่มีนักลงทุนคนใหนอยากจะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทฯดังกล่าว การที่ผู้ถือหุ้นจะขายหุ้นของบริษัทฯนั้นก็ต้องขายราคาถูก เป็นที่มาของราคาหุ้นตก แต่หากบริษัทฯดังกล่าวมีผลประกอบการแต่ละไตรมาส( ผลประกอบการนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ทุกบริษัททำออกมาและต้องเป็นข้อเท็จจริง โดยต้องได้รับการตรวจสอบจากนักบัญชีที่แต่งตั้งจากรัฐให้มาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี )ออกมาว่ามีกำไรเพิ่มมากขึ้นและมีนโยบายการขยายกิจการที่ชัดเจน แน่นอนว่าทุกคนต้องอยากเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทๆนั้น จึงเป็นเหตุให้ราคาหุ้นแพงขึ้น

หุ้น ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์คืออะไร?

ตลาดหลักทรัพย์คือสถานที่ที่ให้ผู้ที่อยากขายหุ้นของตนเองนำหุ้นมาเสนอขายในราคาและจำนวนที่ผู้ขายสามารถกำหนดขึ้นได้ และให้ผู้ที่รักการลงทุนมาแสดงความต้องการว่าจะต้องการซื้อหุ้นของบริษัทอะไร จำนวนเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ หากความต้องการของทั้งสองฝั่งแมทช์กัน ก็จะเกิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ โดยจะมีบริษัทโบรกเกอร์ดำเนินการในเรื่องของรายละเอียดในการซื้อขายต่างๆให้อีกทีหนึ่งโดยมีค่าธรรมเนียม ส่วนราคาหุ้นที่ถูกพูดถึงกันนั้นคือราคาเฉลี่ยของหุ้นตัวดังกล่าวที่ถูกซื้อหายกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จึงสามารถขึ้นลงผันเปลี่ยนได้ไปตามช่วงเวลา

ซึ่งในประเทศของเรานั้น ตลาดหุ้นถูกจัดการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ทำหน้าที่ตรวจสอบในการซื้อขายให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกทีหนึ่ง

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.

Leave a Feedback!